Transformation Experts weboldal adatvédelmi szabályzata

A Transformation Experts (ezen belül https://transformation-experts.hu) weboldal felhasználói adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Ebben a dokumentumban összegyűjtöttük azokat az információkat, amelyek a Transformation Experts weboldal látogatóinak adatait érintő szabályokra, valamint az adatgyűjtés módjára, az adatkezelésre és az adatok felhasználására vonatkoznak.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Adatkezelő: Dell Magyarország Kft., Székhely: WECC Irodaház, Budapest 1062, Váci út 1-3., V. emelet, Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-09-881331.

Adatfeldolgozó: MorphoCom Kft., Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 12., Cégjegyzékszám: 01-09-944742

Aladatfeldolgozó: Monday Public Relations Sp. z o.o. Sp. k., Székhely: Warsaw, Górskiego 9, 00-033 Warsaw, cégjegyzékszám: 0000472005,

Személyes adatok: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ( „érintett”) vonatkozó bármely információ, azonosítható az a természetes személy, aki közvetett vagy közvetlen módon különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (ideértve az érintett által használt eszköz IP címét, a földrajzi adatokat, az internetes azonosítót, a cookie-k és más hasonló technológiák segítségével gyűjtött információkat. )

Az adatkezelés során figyelembe vett jogszabályok GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelvének (1995. október 24.) hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény

Szolgáltatás: az Adatkezelő által biztosított tematikus internetes szolgáltatás, amelyre a jelen adatvédelmi szabályzat alkalmazható. Az alábbi linken áll rendelkezésre: https://transformation-experts.hu.

Felhasználó/látogató: minden természetes személy, aki a honlapra látogat, illetve a honlapon rendelkezésre álló egy vagy több funkciót vesz igénybe.

ADATKEZELÉS A HONLAP FUNKCIÓINAK HASZNÁLATA SORÁN

Az Adatkezelő a honlap egyes funkciójának biztosításához a szükséges mértékben Személyes Adatokat gyűjt, illetve a Felhasználó honlapon történő aktivitásával kapcsolatban is adatokat rögzít. Az Adatkezelő által gyűjtött adatok az alábbiakat foglalja magában: családi név, utónév, cég vagy szervezet neve, beosztás és annak szintje a cégen vagy szervezeten belül, felelősségi kör a cégen vagy szervezeten belül, e-mail cím, levelező cím, telefonszám, azonosító, IP cím. Olyan demográfiai információk is gyűjthetők, mint érdeklődési területek és preferenciák, valamint a cookie fájlok segítségével gyűjtött információk, beleértve a Felhasználó a honlapon belüli aktivitására vonatkozó információkat is.

Az alábbiakban bemutatjuk a Felhasználókról a Szolgáltatás használatával kapcsolatban gyűjtött és feldolgozott személyes adatokra vonatkozó részletes szabályokat és az adatkezelés céljait.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGALAPJA

A Felhasználók Személyes Adatainak kezelése a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban

A Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók személyes adatait (ideértve az IP címet vagy a cookie fájlok segítségével gyűjtött egyéb azonosítókat is) az Adatkezelő az alábbi célokból kezeli:

 • annak érdekében, hogy az Adatkezelő a Szolgáltatást elérhetővé tegye, amennyiben az Adatkezelő a Felhasználók rendelkezésére bocsátja a Szolgáltatásban található tartalmakat, szolgáltatásokat vagy funkciókat, ideértve az oktatásokon, webinárokon stb. való részvételt (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja),
 • elemzési és statisztikai célok. A Felhasználók aktivitásának és preferenciáinak elemzése az Adatkezelő jogos érdekének megvalósításához szükséges, ha a cél a honlapon található funkciók és nyújtott szolgáltatások javítása és fenntartása (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja);
 • az adatkezelés célja az Adatkezelő jogos érdekének megvalósítása, ami az Adatkezelő jogainak védelmét jelenti, azaz az igények esetleges megállapítása, érvényesítése vagy azokkal szembeni védelem (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja);
 • a Felhasználó hozzájárulása alapján az Adatkezelő által kínált termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó információk terjesztése, a kereskedelmi információk küldése és ezen a területen marketing tevékenység folytatása. A Felhasználók célzott elérése távközlési eszközök segítségével, beleértve az elektronikus és telefonos kommunikációt (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja).

A Felhasználó aktivitását a Szolgáltatásban a rendszer logfájlokban naplózza. Az így gyűjtött információkat az Adatkezelő elsősorban a Szolgáltatás keretében történő szolgáltatásnyújtással és a különböző funkciók rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos célokból dolgozza fel. Ezeket az adatokat az Adatkezelő műszaki, adminisztratív célokból is kezeli, az informatikai rendszer biztonságának megőrzése és annak kezelése érdekében, valamint elemzési és statisztikai célokból, ami a jogos érdekének megvalósítását képezi (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja).

A Személyes Adatok kezelése a kapcsolattartó űrlapok használata esetén

A felhasználó felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel a Szolgáltatás keretében rendelkezésre álló kapcsolattartó űrlapok segítségével. A kapcsolattartó űrlap használata a Felhasználóval való kapcsolat létrehozásához és a feltett kérdés megválaszolásához, vagy a bejelentés elbírálásához szükséges alapvető személyes adatok megadását teszi kötelezővé. Emellett a Felhasználó további adatokat is adhat meg, ha úgy látja, hogy ezzel hatékonyabban tudja a kapcsolatot létrehozni vagy a bejelentést lebonyolítani. A kötelezőnek megjelölt személyes Adatok megadása a megkeresés fogadása és kezelése céljából szükséges, megtagadás esetén a megkeresés fogadása nem lehetséges. A többi adat megadása önkéntes. A személyes adatokat az alábbi célokból kezelik:

 • a küldő azonosítása és az általa kapcsolattartó űrlap segítségével megküldött megkeresés kezelése, ami az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja);
 • az adatkezelés elemzési és statisztikai célból történik, ami az Adatkezelő jogos érdekének megvalósításához szükséges, vagyis a funkciók, a termékek és a szolgáltatások javítása érdekében. Statisztikák készülnek a megkeresésekről, amelyeket a Felhasználók küldtek. (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja)

Az adatok kezelése a hírlevél feliratkozással és küldéssel kapcsolatban

Az Adatkezelő hírlevél szolgáltatást nyújt elektronikus úton, ami azon személyek részére kerül kiküldésre, akik e célból megadták az e-mail címüket. Az e-mail cím megadása a hírlevél szolgáltatás nyújtásához szükséges, annak visszavonása vagy megtagadása a küldést lehetetlenné teszi. A személyes adatokat az alábbi célokból kezelik:

 • a hírlevél küldése (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja);
 • a Felhasználó hozzájárulása alapján az Adatkezelő által kínált termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó információk terjesztése, a kereskedelmi információk küldése és ezen a területen marketing tevékenység folytatása. A Felhasználók célzott elérése távközlési eszközök segítségével, beleértve az elektronikus és telefonos kommunikációt (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja);
 • elemzési és statisztikai célok, a Felhasználók aktivitásának elemzését takarja. Ez az alkalmazott funkciók javítása érdekében történik, tehát az Adatkezelő jogos érdekének megvalósításához szükséges, (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja);
 • az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amennyiben a cél az igények esetleges megállapítása, érvényesítése vagy azokkal szembeni védelem – (GDPR 6. cikk 1. bek. f));

COOKIE FÁJLOK ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK

A cookie fájlok (ún. sütik) informatikai adatok, különösen szövegfájlok, melyek a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó eszközén kerülnek telepítésre. Cookie fájlok általában tartalmazzák azon internetes domain nevét, ahonnan származnak, továbbá a Felhasználói eszközön való tárolás idejét és saját egyedi számot. Jelen Nyilatkozatban a cookie fájlokra vonatkozó információk olyan más hasonló technológiákra is alkalmazhatók, amelyeket a Szolgáltatás felhasznál, miközben a Felhasználó igénybe veszi azt.

Szolgáltatás keretében a cookie fájlok az alábbi célokra használhatók:

 1. Szolgáltatás a felhasználói preferenciáknak megfelelő testreszabása és a Szolgáltatás használatának optimalizálása. A cookie fájlok lehetővé teszik a Felhasználó eszközének azonosítását és a Szolgáltatás megfelelő, az egyéni igényekhez igazított megjelenítését,
 2. statisztikák képzése, melyek segítik az Adatkezelőt annak megértésében, hogyan használják a Felhasználók a Szolgáltatást, ami lehetővé teszi tartalmának, funkcióinak és struktúrájának javítását;
 3. a Felhasználói munkamenet fenntartása a Szolgáltatásba való bejelentkezés után, aminek köszönhetően a Felhasználónak nem kell ismét bejelentkeznie a Szolgáltatás mindegyik aloldalán;
 4. személyre szabott reklám tartalmak megjelenítése a Felhasználó számára.

Szerviz Cookies

Az Adatkezelő az ún. szerviz cookie fájlokat használja a Felhasználóknak elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokhoz és ezen szolgáltatások minőségének javítása céljából. Erre való tekintettel az Adatkezelő és a számára elemzési és statisztikai szolgáltatásokat nyújtó más szolgáltatók a cookie fájlokat használják, ezáltal a Felhasználó eszközén (számítógép, telefon stb.) információkat tárolnak vagy a már meglévő információkhoz jutnak.

Ebből a célból használt cookie fájlok az alábbiakat foglalják magukban:

 • a munkamenet ideje alatt a Felhasználó által bevitt információkat (munkamenet azonosító) tartalmazó cookie-k (userinputcookies);
 • hitelesítő cookie-k, melyek a munkamenet ideje alatt hitelesítést igénylő szolgáltatásokhoz kerülnek felhasználásra (authenticationcookies);
 • cookie-k a biztonság érdekében, amelyek pl. a hitelesítéssel való visszaélés felderítésére szolgálnak (usercentricsecuritycookies);
 • multimédia lejátszók, munkamenet cookie-k (pl. flash lejátszó cookie-k), az adott munkamenet idejére (multimedia playersessioncookies);
 • a Felhasználói felületet testre szabó tartós cookie-k, a munkamenet idejére vagy hosszabb időre (userinterfacecustomizationcookies),
 • a Szolgáltatáson belül forgalmat figyelő, azaz az adatelemzésre szolgáló cookie-k, ebben az alábbiak:
  • Linkedin Insight Tag – a Szolgáltatás látogatottságának vizsgálata, a felhasználás módjának elemzése, valamint ezen a területen statisztikák és riportok készítéséhez kerülnek felhasználásra,
  • Facebook Pixel – a Szolgáltatás látogatottságának vizsgálata, a felhasználás módjának elemzése, valamint ezen a területen statisztikák és riportok készítéséhez kerülnek felhasználásra,
  • Google Analytics – a Szolgálatás használati módjának elemzése, valamint ezen a területen statisztikák és riportok készítéséhez kerülnek felhasználásra,
  • Google Tag Manager – a Szolgálatás használati módjának elemzése, valamint ezen a területen statisztikák és riportok készítéséhez kerülnek felhasználásra.

Marketing Cookie-k

Az Adatkezelő marketing célokra is felhasználhatja a cookie fájlokat, a Felhasználóknak személyre szabott reklámtartalmak küldése céljából. E célból az Adatkezelő feldolgozhatja a Felhasználó eszközén (számítógép, telefon) tárolt információkat. Cookie fájlok és azok segítségével gyűjtött adatok különösen az Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése céljából kerülhetnek felhasználásra.

Cookie fájlok törlése

Legtöbb esetben az internet böngésző alapértelmezetten lehetővé teszi a Felhasználó eszközén a cookie fájlok a mentését és tárolását. A Felhasználó bármikor módosíthatja az általa használt internet böngészője cookie fájlokra vonatkozó beállításait. Ezek a beállítások letilthatják a cookie fájlok automatikus kezelését, illetve tájékoztatást adhatnak azok mindenkori elhelyezéséről az eszközön. A cookie fájlok kezelésének lehetőségeire és módjaira vonatkozó részletes információk a szoftver (internet böngésző) beállításokban állnak rendelkezésre. Az alapértelmezett cookie beállítások az internet böngészőben azt eredményezik, hogy a cookie-k a felhasználó eszközén kerülnek tárolásra, így az Adatkezelő feldolgozza a Felhasználó eszközén található információkat. Ugyanakkor a cookie fájlok teljes letiltása lehetetlenné teheti a Szolgáltatás bizonyos funkcióinak használatát. Az alábbi linkek a különböző böngészők cookie beállításainak útmutatóját tartalmazzák, vagyis, hogy hogyan lehet meghatározni a cookie fájlok tárolásának vagy az azokhoz való hozzáférés feltételeit.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartamának meghatározásakor döntő tényező a célhoz kötöttség, valamint a korlátozott tárolhatóság elve (GDPR 5.cikk (1).bek b./ és e./ pontja )

Az adatkezelés céljától függ, hogy a felhasználói személyes adatokat az Adatkezelő meddig tárolja. Alapvetően az adatokat a Szolgáltatás használatának ideje alatt addig kezelik, amíg az adatkezelés ellen a Felhasználó nem tiltakozik (az után pedig amíg az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejár), ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. Amennyiben, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, akkor a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az Adatkezelő az adatokat. Az adatkezelés időtartama abban az esetben meghosszabbítható, ha a kezelésre az esetleges igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy azok elleni védelméhez van szükség, ezen időszak után pedig csak olyan esetben és célból, ahogyan azt a hatályos jogszabályok írják elő. Az adatkezelés időtartama után az adatokat visszavonhatatlan módon törlik, beleértve azok az Adatkezelő részéről történő anonimizálását.

A FELHASZNÁLÓ JOGAI A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A Szolgáltatás Felhasználója jogosult hozzáférni az adatkezeléshez kötődő információkhoz, és kérheti azok helyesbítését, törlését, feldolgozásának korlátozását, átvitelét (adathordozhatóság), valamint a feldolgozás megszüntetését, továbbá panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C). A hozzájárulás célja alapján, a hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonásig történt kezelés jogszerűségének érintése nélkül. A Felhasználók a jogaikkal oly módon élhetnek, hogy felveszik a kapcsolatot az Adatkezelővel a következő e-mail címen: privacy@dell.com vagy a következő levelezési címre írhatnak: WECC Irodaház, Budapest 1062, Váci út 1-3., V. emelet.

Az érintett jogainak megóvása és egyéb jogkövetkezmények alkalmazása érdekében bírósági keresettel élhet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt.

TILTAKOZÁS A MARKETING CÉLBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS ELLEN

A Felhasználó bármikor jogosult a közvetlen marketing célokra való adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig történt kezelés jogszerűségét. A közvetlen marketing célokra való adatkezeléshez kifejezett hozzájárulás visszavonásához az Adatkezelővel kell kapcsolatot felvenni a fentiekben leírt módon.

AZ ADATOK ÁTVEVŐI

Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait olyan külső szereplők rendelkezésére bocsáthatja, mint pl. a Szolgáltatás és annak fenntartására szolgáló informatikai rendszerek karbantartásáért felelős beszállítók, vagy az Adatkezelő részére olyan szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozók, melyek teljesítésével együtt jár a Felhasználói adatok kezelése (pl. marketing ügynökségek a marketing szolgáltatások területén), továbbá az Adatkezelő kapcsolt vállalkozásai, ideértve a cégcsoportjához tartozó társaságokat. A személyes adatok átadása ilyen esetekben adatfeldolgozói megállapodás keretében történik. Kifejezett felhasználói hozzájárulás esetén a Felhasználó adatai más szereplők rendelkezésére is bocsáthatók azok saját céljaira, beleértve a marketing célokat. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait az ilyen információt kérő illetékes szervek vagy harmadik személyek rendelkezésére is bocsáthatja megfelelő jogalapon és a hatályos jogszabályokkal összhangban.

SZEMÉLYES ADATOK AUTOMATIZÁLT KEZELÉSE

A Felhasználók személyes adatainak kezelése automatizált módon történik, ideértve a profilozás formáját is. Az automatizált döntéshozatal olyan tényezők értékelésén alapszik, mint: érdeklődési területek, preferenciák, elhelyezkedés. Az ilyen fajta kezelés következménye a személyre szabott tartalmak és reklámok megjelenítése lesz a Szolgáltatás keretében.

SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő folyamatosan nyomon követi a Felhasználói személyes adatok kezelésével kapcsolatos kockázatot annak érdekében, hogy a Személyes adatokat biztonságos módon kezeljék, megfelelő eszközök segítségével védjék és biztosítsák. A figyelem kiterjed arra, hogy az adatokhoz csak jogosult személyek férhessek hozzá és csak olyan célból, ami az általuk végzett feladatok ellátásához szükséges. Az Adatkezelő arról is gondoskodik, hogy az alvállalkozói és vele a Szolgáltatás fenntartásában együttműködő egyéb szereplők megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazását garantálják minden esetben, amikor az Adatkezelő megbízásából a Felhasználók személyes adatait kezelik.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE

A Felhasználók felvehetik a kapcsolatot az Adatkezelővel a következő e-mail címen: privacy@dell.com vagy írásban a következő levelező címen: WECC Irodaház, Budapest 1062, Váci út 1-3., V. emelet